กิจกรรมทั้งหมด

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปีพร้อมคณะผู้บริหารนำกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2559

นายคมจิตร์. นันทะศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปีพร้อมคณะผู้บริหารนำกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2559 นายชาญชัย. บุญเสนอนายอำเภอกุมภวาปี

รายละเอียดเพิ่มเติม


ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปีพร้อมคณะผู้บริหารนำกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2559

นายคมจิตร์. นันทะศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปีพร้อมคณะผู้บริหารนำกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2559 นายกเทศบาลพันดอน นายกเทศบาลตูมใต้ นายกเทศบาลปะโค รองปลัด โรงเรียนในกลุ่มห้วยเกิ้ง- ปะโค

รายละเอียดเพิ่มเติม


มหกรรมอาหาร ทะเลบัวแดง ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ปี 2559

ระหว่าง วันที่ 17-19 มกราคม 2559 ณ บริเวณโรงเรียนบ้านเดียม ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี พร้อมคณะนำกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2559

นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ อุปนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะนำกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2559 ดร.ประกอบ จันทรทิพย์ ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต2 นายชาญชัย. ทองแสน รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต2. และ นางอมรรัตน์. ศรีจันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

รายละเอียดเพิ่มเติม


หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26