กิจกรรมทั้งหมด

การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองประเภทอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี เป็นสถานศึกษานำร่องโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาฯและเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ:การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองประเภทอาชีวศึกษา จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม


หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26