กิจกรรมทั้งหมด

ทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก... วานนี้ นายคมจิตร์ นันทศรี ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี ได้นำ คณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษา จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียน นักศึกษาให้ห่างไกลยาเสพติดด้วยความตระหนักถึงพิษภัยพร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน นักศึกษา ได้ห่างไกลจากยาเสพติด...ตลอดไป

รายละเอียดเพิ่มเติม


หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26