กิจกรรมทั้งหมด

การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน(E-Sar)

รุ่นที่ 1 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียดเพิ่มเติม


กิจกรรมอบรมเรื่อง "การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ"

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 27 - 28 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมเพชรมรกต วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี

รายละเอียดเพิ่มเติม


หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26