กิจกรรมทั้งหมด

มอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2560

คณะผู้บริหารและตัวแทนคณะครู วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ2 กุมภวาปี ได้เดินทางไปมอบกระเช้าของขวัญส่งความสุข เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ให้แก่ นายสมิง คนแรง นายกอบต.พันดอน นายสุจิตร บุญรินทร์ นายกอบต.ตูมใต้ นายบุญเลิศ ใจมัน นายกเทศมนตรีประโค นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว นายอำเภอกุมภวาปี นายพรชัย โพคันโย ผู้อำนวยการเขต2 นายเทอินทร์ ปลายบอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงน้อย นายบุญคุ้ม มิ้งขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมุ่งหมากหลาน

รายละเอียดเพิ่มเติม


หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26