กิจกรรมทั้งหมด

สัมมนาวิชาชิพ #สาขาช่างยนต์

"สัมมนาวิชาชิพ #สาขาช่างยนต์ โดยคุณมาติล วินเลอร์ บุคคลต้นแบบด้านการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงและความภาคภูมิใจบนแผ่นดินไทย "

รายละเอียดเพิ่มเติม


พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทวิภาคี ผู้สำเร็จการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจาก บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 โดยมีวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ และวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี จำนวนรวม 84 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม


หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26