กิจกรรมทั้งหมด

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นผลเมือง"

ณ ห้องพรรณศิริ โรงแรมเดอะพรรณราย จ.อุดรธานี โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการสังเสริมการศึกษาเอกชน

รายละเอียดเพิ่มเติม


หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26