ข่าวทั้งหมด

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

เวลา 08.30 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี นายคมจิตร์ นันทะศรี ผู้อำนวยการนำคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยนำคณะกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด และมีกิจกรรมหลายหลายรูปแบบทั้งการจัดบอร์ดนิทรรศการ รณรงค์ ลด ละ เลิก เพื่อสร้างความตระหนัก และจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียน นักศึกษา ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม


หน้า : 1 2 3