ข่าวทั้งหมด

เอกสารสำหรับการกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เอกสารประกอบคำขอกู้ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอกู้ 3 แผ่น สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอกู้ 3 แผ่น สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร 2 แผ่น(รายเก่า) สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกัน 3 แผ่น สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน 3 แผ่น สำเนาบัตรข้าราชการผู้รับรองรายได้ 1 แผ่น สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับรองรายได้ 1 แผ่น สำเนาวุฒิการศึกษา 1 แผ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม


หน้า : 1 2 3