ข่าวทั้งหมด

เชิญทุกท่านที่เป็นนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ2กุมภวาปี ร่วมประกวดขับร้องเพลงเนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ

เชิญทุกท่านที่เป็นนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ2กุมภวาปี ร่วมประกวดขับร้องเพลงเนื่องในงานวันแม่แห่งชาติในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ที่จะถึงนี้ ‪‎และกติการการแข่งขันมีดังต่อไปนี้‬ ‪‎กติกาการประกวด‬ 1.ผู้เข้าประกวดจะต้องร้อง2เพลง 2.ผู้เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงบังคับ1เพลงคือ ‪#‎ค่าน้ำนม‬ 3.ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งใบตอบรับ หรือกรอกใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งระบุชื่อเพลงที่จะใช้ประกวดให้ชัดเจน (เลือกเพลงอิสระ1เพลงที่เกี่ยวกับแม่เพลงแนวใดก็ได้) ‪‎เกณฑ์การตัดสิน‬ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ

รายละเอียดเพิ่มเติม


เชิญทุกท่านที่เป็นนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ2กุมภวาปี ร่วมประกวดขับร้องเพลงเนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ

เชิญทุกท่านที่เป็นนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ2กุมภวาปี ร่วมประกวดขับร้องเพลงเนื่องในงานวันแม่แห่งชาติในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ที่จะถึงนี้ ‪#‎และกติการการแข่งขันมีดังต่อไปนี้‬ ‪#‎กติกาการประกวด‬ 1.ผู้เข้าประกวดจะต้องร้อง2เพลง 2.ผู้เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงบังคับ1เพลงคือ ‪#‎ค่าน้ำนม‬ 3.ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งใบตอบรับ หรือกรอกใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งระบุชื่อเพลงที่จะใช้ประกวดให้ชัดเจน (เลือกเพลงอิสระ1เพลงที่เกี่ยวกับแม่เพลงแนวใดก็ได้) ‪#‎เกณฑ์การตัดสิน‬ กรรมการผู้ทรงค

รายละเอียดเพิ่มเติม


หน้า : 1 2 3