บุคคลากร
Staff
ระบบสารสนเทศ
Information
เกี่ยวกับวิทยาลัย
About
ติดต่อสอบถาม
Contact
หน้าแรก
Home
รับสมัครนักศึกษา
Admissions
วิชาการ
Academics
หลักสูตร
curriculum
ชิวิตใน E-sarntech2
Campus life
ประชาสัมพันธ์
E-Tech NEWS

เกี่ยวกับวิทยาลัย
(About)

แนะนำวิทยาลัย


ประวัติวิทยาลัย
โครงสร้างวิทยาลัย
โครงสร้างผู้บริหาร
ตราประจำวิทยาลัย
เพลงมาร์ชวิทยาลัย

เพลงมาร์ช วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ


เทคโนโลยีอีสานเหนือ
แหล่งจุนเจือเรื่องการศึกษา
มุ่งมั่นการเรียนการสอนสั่งดั่งสัญญา
ฝึกวิชา อาชีพ และคุณธรรม
** เกียรติคุณ เทคโนโลยีอีสานเหนือ
มากล้นเหลือ ด้วยวินัย และเป็นผู้นำ
พัฒนาความรู้คู่ความจำ
สร้างผู้นำให้เลื่องลือระบือนาม
เขียวขาวธง ปลิวสะบัดพัดดูสง่า
มีคุณค่าสูงส่งทรงค่าล่ำ
เขียวขาวดี มีน้ำใจ ควรจดจำ
ก้องเกียรตินามเคียงคู่อุดรธานี


ติดต่อเรา
    128 หมู่ 5 ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
    โทร: 042-398282