บุคคลากร
Staff
ระบบสารสนเทศ
Information
เกี่ยวกับวิทยาลัย
About
ติดต่อสอบถาม
Contact
หน้าแรก
Home
รับสมัครนักศึกษา
Admissions
วิชาการ
Academics
หลักสูตร
curriculum
ชิวิตใน E-sarntech2
Campus life
ประชาสัมพันธ์
E-Tech NEWS

เกี่ยวกับวิทยาลัย
(About)

แนะนำวิทยาลัย


ประวัติวิทยาลัย
โครงสร้างวิทยาลัย
โครงสร้างผู้บริหาร
ตราประจำวิทยาลัย
เพลงมาร์ชวิทยาลัย

ตราประจำวิทยาลัย


ความหมายตราวิลัย

วงกลมด้านนอก เขียนเป็นภาษาไทยว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
วงกลมด้านใน
      E-SARNTECH ชื่อย่อของวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี
      รูปหนังสือที่เปิดสถาบันแห่งการเรียนรู้ ที่ๆ ซึ่งมีความรู้อย่างไม่สิ้นสุด
      รูปฟันเฟือง การเรียนการสอนสายอาชีพ
      รูป E ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

สีประจำวิทยาลัย

      สีเขียว แทน  ความอุดมสมบูรณ์แห่งภาคตะวันออก-เฉียงเหนือ
      สีขาวแทน  คุณธรรม จริยธรรม
ติดต่อเรา
    128 หมู่ 5 ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
    โทร: 042-398282