โครงสร้างสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายศุภชัย แสงห้วยไผ่
หัวหน้าสาขา

นางสาวเมตตา ชัยธรรม
ครูผู้สอน

นางสาวกุ้งนาง อุเหล่า
ครูผู้สอน

นางสาวสุนิสา หมั่นเก็บ
ครูผู้สอน

นายธวัชชัย คำบุญเรือง
ครูผู้สอน

ติดต่อเรา
    128 หมู่ 5 ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
    โทร: 042-398282