วิชาการ

(Academics)

พระราชทานรางวัล "ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา"

07 พ.ค. 62 13:30:32 น.  /  ฝ่ายวิชาการ  

ขอแสดงความยินดี
น.ส.ดวงเดือน นากองสี ที่ได้รับพระราชทานรางวัล "ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา"

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา ของสมาคมวิทยาเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ประมวลภาพ

ติดต่อเรา
    128 หมู่ 5 ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
    โทร:  042-398282