บุคลากร
Staff
ระบบสารสนเทศ
Information
เกี่ยวกับวิทยาลัย
About
ติดต่อสอบถาม
Contact
หน้าแรก
Home
รับสมัครนักศึกษา
Admissions
วิชาการ
Academics
หลักสูตร
curriculum
ชิวิตใน E-sarntech2
Campus life
ประชาสัมพันธ์
E-Tech NEWS

รับสมัครนักศึกษา
(Admissions)วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ และภาคสมทบ
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
      วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปวช. และ ปวส. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ของทุกปีโดยเปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ดังรายการด้านล่างนี้ ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. หรือ ปวส. สามารถดูรายละเอียด คุณสมบัติ และเตรียมหลักฐานการสมัครให้พร้อม และสมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
อุดรธานี ห้องรับสมัคร


หลักฐานการสมัคร
      1. ใบรับรองวุฒิการศึกษา หรือ ใบ รบ.
      2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
      3. สำเนาทะเบียน ผู้เรียนและผู้ปกครอง
      4. สำเนาบัตรประชาชน ผู้เรียนและผู้ปกครอง

ติดต่อเรา
    128 หมู่ 5 ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
    โทร: 042-398282