บุคลากร
Staff
ระบบสารสนเทศ
Information
เกี่ยวกับวิทยาลัย
About
ติดต่อสอบถาม
Contact
หน้าแรก
Home
รับสมัครนักศึกษา
Admissions
วิชาการ
Academics
หลักสูตร
curriculum
ชีวิตใน E-Sarntech2
Campus life
ประชาสัมพันธ์
E-Tech NEWS

หน้าหลัก >> บุคลากร

บุคลากร
(Staff)

ผู้บริหาร

นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์
ผู้จัดการใหญ่

ดร. ดวงนภา มกรานุรักษ์
ผู้รับอนุญาต

โครงสร้างผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี


ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี

นายคมจิตร นันทะศรี
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

นายอิทธิพล อุ่นศรี
รองฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา,งานแนะแนว/ตลาด
เพิ่มเติม...

นางพนมพร บุญคง
รองฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบริหารทรัพยากร
เพิ่มเติม...

ติดต่อเรา
    128 หมู่ 5 ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
    โทร: 042-398282