กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

                                          26-06-2562

     วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยนายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้รับใบอนุญาต มอบหมายให้นายคมจิตร์ นันทะศรี ผู้อำนวยการเป็นตัวแทนกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด. พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา. ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด และสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้านยาเสพติดในงานมีกิจกรรมปฏิญาณตนร่วมประกาศ เจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด จัดนิทรรศการเสริมสร้างความรู้ และประกวดร้องเพลง วงดนตรี และจัดแข่งฟุตซอลในวิทยาลัยเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด


ประมวลภาพกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ติดต่อเรา
    128 หมู่ 5 ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
    โทร:  042-398282