กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562

      26-07-2562

"วันที่ 26 มิถุนายน 2562 รำลึกครูกวีเอกของโลก"
     เนื่องด้วย “สุนทรภู่” เกิดในวันที่ 26 มิถุนายน ดังนั้นวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี จึงกำหนดให้เป็น “วันสุนทรภู่” วันสำคัญด้านวรรณกรรมของไทย “สุนทรภู่” หรือพระสุนทรโวหาร นามเดิมว่า “ภู่” เป็นกวีที่มีความชำนาญทางด้านกลอน ได้สร้างขนบการประพันธ์กลอนนิทาน และกลอนนิราศขึ้นใหม่จนกลายเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางสืบเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี จึงได้จัดกิจกรรมสุนทรภู่ขึ้น
ประมวลภาพกิจกรรมกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562

ติดต่อเรา
    128 หมู่ 5 ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
    โทร:  042-398282