"รับสมัครคัดเลือกบุคคล"

16-03-2566   

              ***ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี***
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังนี้