ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว อีสานเหนือเกษตรพลัส 2564

20-11-2564   

               🌾🌾ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานประเพณีไทยควบคู่กับการใช้ชีวิตตามวิถีชาวนาไทย🌾🌾💚🤍
               วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี นายอนุพงค์ ดร.ดวงนภา มกรานุรักษ์ ผู้รับใบอนุญาต พร้อมคณะผู้บริหารตลอดจน นักศึกษา ให้การต้อนรับ ท่านวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวซึ่งเป็นประเพณีไทยที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังสามารถช่วยสร้างความสมัครสมานสามัคคีกันในหมู่คณะได้อีกด้วย
               ซึ่งทางวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปีได้จัดทำเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษาและบรรยากาศสนุกสนานในการร่วมกันเกี่ยวข้าวในวันนี้☺️☺️🥰🥰 🌾🌾🌾🌾💚🤍🌾🌾🌾🌾
#วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ2กุมภวาปี
#เราไม่ได้สร้างอัจฉริยะแต่เราสร้างคนที่สถานประกอบการอยากได้
#อีสานเหนือเกษตรพลัส


ประมวลภาพกิจกรรม