คณะกรรมการตรวจติดตาม สถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติจาก ศบค. จังหวัดอุดรธานี ให้เปิด on-site.

02-11-2564   

               วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี และนายธีรภัทร์ ไชยสัตย์ ประธาน อศจ. อุดรธานี. พร้อมคณะกรรมการตรวจติดตาม สถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติจาก ศบค. จังหวัดอุดรธานี ให้เปิด on-site. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี 💚🤍


ประมวลภาพกิจกรรม