กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562

07-02-2563   

               วันพุธ ที่ 5 ถึง วันศุกร์ ที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี จัดกิจกรรมการอยู่ค่าย พักแรม ลูกเสือวิสามัญ (ระดับ ปวช.1 ) ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี มีจำนวนลูกเสือที่เข้าร่วมกิจกรรม 400 นาย จากกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมครั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่ดี สำหรับการฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเอง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข

ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาจักรยานครอสลูกเสือ62