"วันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562"

31-01-2563   

              วันศุกร์ ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี จัดกิจกรรมวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้มีการจัดนิทัศน์การ การนำเสนอนวัตกรรมวิชาการ และจัดซุ่มต่างๆ ให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าชมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้แก่นักศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรมวันวิชาการ