"การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 41 ประจำปี 2563"

23-01-2563   

              "การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 41 ประจำปี 2563" คณะกรรมการสมาคมสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมหารือเตรียมความพร้อมกับคณะอนุกรรมการ จัดการแข่งขัน ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือกุมภวาปี ได้รับเกียรติให้เป็นสนามการแข่งขัน กีฬาจักรยานเสือภูเขา ประเภทครอสคันทรี รวมทั้งนักศึกษาได้ร่วมเป็นผู้ช่วยกรรมการประจำสนาม และเป็นกรรมการประมวลผลการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย         ทีมผู้ตัดสิน จากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เลือก วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ กุมภวาปี เป็น .คณะกรรมการร่วมการประมวลผลการตัดสินกีฬาจักรยานทั้ง 3 ประเภท รายการแรก ถนน ไทม์ไทรอัลชาย -หญิง

ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาจักรยานครอสคันทรี