วันครู

16-01-2563   

     วันที่ 16 มกราคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีแต่บุคลากรวิชาชีพ มีการแข่งขันกีฬาและรับประทานอาหารร่วมกัน

#รางวัลให้ครู
      ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ และวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี เข้ารับรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และท่านประธานอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี วันนี้ค่ะ
      ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น รางวัลครูผู้สอนดีเด่น และรางวัลบุคคลากรทางการศึกษาดีเด่น เนื่องใน “วันครู “ ปีนี้ค่ะ ได้แก่
1. นางพนม บุญคง     รางวัลผู้บริหารดีเด่น
2. นางดวงใจ อ่อนนิ่ม     รางวัลครูผู้สอนดีเด่น
3. นางนุชนภา ชาฎา     รางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น