การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 34

09-01-2563   

      วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 34 ภาคคะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 9 - 11 มกราคม 2563 จังหวัดชัยภูมิ
สาขาที่ร่วมเข้าแข่งขัน ได้แก่
      สาขาช่างยนต์
      สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
      สาขาการบัญชี
      สาขาการตลาด