มอบกระเช้าปีใหม่ 2563

06-01-2563   

           เนื่องในวาระปีใหม่ 2563 คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี เข้าพบและอวยพร คณะผู้บริหารและตัวแทนองกรณ์ หน่วยงาน ได้มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่และรับกระเช้าปีใหม่
เทศบาลตำบลพันดอน
เทศบาลตำบลแสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน
เทศบาลตำบลปะโค
เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
โรงเรียนบ้านดงน้อย
อบต ตูมใต้กุมภวาปี

ประมวลภาพมอบกระเช้าปีใหม่ 2563