อีสานเหนือร่วมสืบทอดความเป็นไทย

                                           09-07-2562

วิถีคนไทย..
..อาชีพที่เป็นพื้นฐานของคนทุกคนในชาติ อาชีพที่สร้างความเป็นคนไทย..
..อีสานเหนือร่วมสืบทอดความเป็นไทย ให้กับคนรุ่นใหม่ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ภูมิปัญญา ให้สืบทอดต่อไป ..
#อีสานเหนือเกษตรพลัส


ประมวลภาพกิจกรรมอีสานเหนือร่วมสืบทอดความเป็นไทย

ติดต่อเรา
    128 หมู่ 5 ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
    โทร:  042-398282