มอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอาชีพ
บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ปราจีนบุรี

12-11-2562   


              วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือได้เดินทางไปร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอาชีพ บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ปราจีนบุรี โดยในวันนี้มีนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี จบการฝึกอาชีพ จำนวน 22 คนและได้รับรางวัล BEST PERFORMANCE จำนวน 13 คน คิดเป็น 59 % ของนักศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาฝึกประสบการณืทุกคนค่ะ


ประมวลภาพกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอาชีพ