วันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562

11-11-2562   


              วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือได้มีการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2562 ทั้งนี้ ประเพณีลอยกระทงเป็นหนึ่งในประเพณีสำคัญของคนไทยที่สืบทอดกันมาแต่ช้านาน โดยมีความเชื่อว่าการลอยกระทงเป็นการบูชาและขอขมาพระแม่คงคา ทั้งยังเป็นการสะเดาะเคราะห์ ลอยทุกข์โศกโรคภัยต่างๆออกไปพร้อมกับกระทงอีกด้วย ทางวิทยาลัยฯ ได้มีกิจกรรมมามายให้กับนักศึกษา อาทิเช่น การร่วมทำกระทงกับครูที่ปรึกษาประกวดกระทงสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ การประกาดนางนพมาศ รำวงชาวบ้าน ดนตรีเพื่อสร้างสีสันในวันลอยกระทง และยังมีกิจกรรมเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณโอ้ เจ้าของวิทยาลัย บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและสนุกสนานอบอุ่น


วันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562