“อีสานเหนือร่วมใจบริจาคโลหิต” ให้เลือดเท่ากับให้ชีวิต

07-11-2562   


               “อีสานเหนือรวมใจบริจาคโลหิต” ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี ต่อประสานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี เพื่อร่วมบริจาคโลหิต โดยมีสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี ปริมาณโลหิต จำนวน. 62 ยูนิต คิดเป็น 24,800 ซี.ซี. ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้

"ประมวลภาพกิจกรรม “อีสานเหนือร่วมใจบริจาคโลหิต” ให้เลือดเท่ากับให้ชีวิต