อบรม "ธนาคารน้ำใต้ดิน" แก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี

05-11-2562   


               “อีสานเหนือรวมใจบริจาคโลหิต” ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี ต่อประสานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี เพื่อร่วมบริจาคโลหิต โดยมีสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี ปริมาณโลหิต จำนวน. 62 ยูนิต คิดเป็น 24,800 ซี.ซี. ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้

"ประมวลภาพกิจกรรม อบรม "ธนาคารน้ำใต้ดิน" แก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม