วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

                                                        17-07-2562

     ด้วยในวันที่ 9-15 กรกฎาคม2562 เป็นวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาทางวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี ได้มีมติให้จัดกิจกรรม ถวายเทียนพรรษาและประกอบพิธีเวียนเทียนขึ้น ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักศึกษา ณ วัดศิริชัยตลิ่งคงคาราม เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและรักษาวัฒนธรรมอันดีงามตามวิถีพุทธ


ประมวลภาพกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ติดต่อเรา
    128 หมู่ 5 ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
    โทร:  042-398282