วันปิยมหาราช

23-10-2562 

               23 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี ร่วมวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี


ประมวลภาพกิจกรรม วันปิยมหาราช