วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนื่อ 2 ร่วมแข่งกองเชียร์"ประเพณีออกพรรษาแข่งขันเรือยาว 2562"

19-10-2562   


              วันที่ 19-20 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี ได้เข้าร่วมการแข่งขันกองเชียร์เรือ "ประเพณีออกพรรษาแข่งขันเรือยาว 2562 " ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2562 อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งทางวิทยาลัยได้เข้าร่วมทุกๆ ปี เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม การร่วมมือระหว่างชุมชุน และมีผู้รับอนุญาตวิทยาลัยฯ คุณอนุพงค์ มกรานุรักษ์และดร. ดวงนภา มกรานุรักษ์ ร่วมให้กำลังแรงเชียร์แรงใจลูกๆ อีสานเหนือ ในครั้งนี้

ประมวลภาพกิจกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนื่อ 2 ร่วมแข่งกองเชียร์"ประเพณีออกพรรษาแข่งขันเรือยาว 2562"