"มอโต้คอส" วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี

14-11-2562   


              วันนี้เป็นฤกษ์งามยามดี ของการลงแขกมอโต้คอส ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี นำโดยนายอนุพงษ์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการใหญ่วิทยาลัยและ ดร.ดวงนภา มกรานุรักษ์ ผู้รับใบอนุญาต      จุดกำเนิดของอีสานเหนือคือเช่าโรงสีเพื่อทำโรงเรียนตอนนี้เรามีที่ดินพอที่จะให้ลูกอีสานเหนือได้ฝึกได้ลองได้ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อสร้างการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทำเกษตรอย่างไรให้ มั่นคง เพื่อต่อยอดในอนาคต
#เราไม่ได้มีแค่สนามการแข่งขันมอโต้คอส ระดับประเทศนะคะสวนเกษตรขนาดใหญ่เราก็มี
#เราไม่ได้สร้างอัจฉริยะแต่เราสร้างคนที่สถานประกอบการอยากได้


"ประมวลภาพกิจกรรม"มอโต้คอส" วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี