วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี จัดปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "สิบหมื่นต้น"

      26-07-2562

     วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี จัดปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "สิบหมื่นต้น" นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้รับใบอนุญาตเป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “สิบหมื่นต้น”เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 โดยนำคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียนนักศึกษา ถวายเครื่องราชสักการะ ลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลเมืองดี เป็นพลังของแผ่นดิน
   ทั้งนี้วิทยาลัยฯได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการปลูกป่า “สิบหมื่นต้น”ในครั้งนี้ได้ทำการขยายผลปลูกป่าในพื้นที่”สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เพิ่มเติมกว่า 5 ไร่ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการปลูกป่าฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ และร่วมกันลดภาวะโลกร้อน ทั้งนี้มีพันธุ์ไม้ที่ปลูก ได้แก่ ต้นยางนา ประดู่ พยูง มะค่าโมง ชิงชัน เป็นต้น รวมพันธุ์ไม้ที่ปลูกทั้งสิ้น 1,100ต้น


ประมวลภาพกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "สิบหมื่นต้น"

ติดต่อเรา
    128 หมู่ 5 ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
    โทร:  042-398282