โครงการพลังงานสัญจร "เปิดโลก ปิโตเลียม"

                              23-08-2562

     วันที่ 23 สิงหาคม 2562 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานปิโตรเลียมตั้งแต่กำเนิดจนถึงการใช้ประโยชน์จากปิโตรเลียม พลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการพลังงานสัญจร "เปิดโลก ปิโตเลียม"

ติดต่อเรา
    128 หมู่ 5 ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
    โทร:  042-398282