ชิวิตใน E-sarntech2

(Campus)

วันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562

11-11-2562    กองพัฒนานักศึกษา  

วันปิยมหาราช

07-06-2562    กองพัฒนานักศึกษา  

อบรมการประกันคุณภาพการศึกษา

17-10-2562    กองพัฒนานักศึกษา  

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

17-07-2562    กองพัฒนานักศึกษา  

อีสานเหนือร่วมสืบทอดความเป็นไทย

09-07-2562    กองพัฒนานักศึกษา  

“อีสานเหนือรวมใจบริจาคโลหิต”

01-07-2562    กองพัฒนานักศึกษา  

กิจกรรมดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2562

26-06-2562    กองพัฒนานักศึกษา  

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

26-06-2562    กองพัฒนานักศึกษา  

อีสานเหนือโมเดล

06-06-2562    กองพัฒนานักศึกษา  

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที 1/2562

09-05-2562    กองพัฒนานักศึกษา  


ติดต่อเรา
    128 หมู่ 5 ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
    โทร: 042-398282