กิจกรรมทั้งหมด

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

เวลา 08.30 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี นายคมจิตร์ นันทะศรี ผู้อำนวยการนำคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยนำคณะกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด และมีกิจกรรมหลายหลายรูปแบบทั้งการจัดบอร์ดนิทรรศการ รณรงค์ ลด ละ เลิก เพื่อสร้างความตระหนัก และจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียน นักศึกษา ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป 26/06/2561

รายละเอียดเพิ่มเติม


ทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก... วานนี้ นายคมจิตร์ นันทศรี ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี ได้นำ คณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษา จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียน นักศึกษาให้ห่างไกลยาเสพติดด้วยความตระหนักถึงพิษภัยพร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน นักศึกษา ได้ห่างไกลจากยาเสพติด...ตลอดไป

รายละเอียดเพิ่มเติม


หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26